Kondisyon


Bir sporcunun fiziksel ve ruhsal yönden durumudur.